اموزش سخنرانی و فن بیان

عناوین مطالب
- سمینار رفع کم حرفی و خجالت
- کلاس فن بیان
- چگونه از دیگران درخواست کنیم
- نحوه احوالپرسی با دیگران
- نحوه برخورد با همکار زیرآب زن
- لحن صحیح و مناسب صحبت کردن
- اجایل Agile یا چابک چیست
- تبدیل پاورپوینت به پی دی اف – PDF
- چگونه صدای بم و کلفت داشته باشیم و از بین بردن صدای نازک زنانه آقایان
- درمان گرفتگی صدا
- نحوه برخورد با افراد مسخره کننده
- چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم
- طراحی سخنرانی به روش ABC-C
- سخنوری چیست
- طرز صحیح ایستادن و راه رفتن سخنران
- روش صحیح انتقاد شنیدن
- چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟
- پرزنتیشن چیست و پرزنتیشن آماده
- پاورپوینت چیست
- لباس سخنران
- فن بیان چیست
- درون گرایی چیست و درون گرا کیست
- اتیکت چیست
- چگونه صدای خوب و قدرتمندی داشته باشیم
- رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی
- نحوه رفتار با همکاران در محیط کار
- داشتن مهارت ارتباط موثر با دیگران
- چگونه با تلفن مکالمه خوبی داشته باشیم
- اعتماد به نفس چیست و اعتماد به نفس در سخنرانی
- در سخنرانی چه بگوییم و چه موضوعی انتخاب کنیم
- چگونه ارتباط چشمی موثری برقرار کنیم
- چگونه خوب و واضح صحبت کنیم
- چگونه فعالانه گوش دهیم
- حذف تکیه کلام و اِ اِ اِ گفتن
- چگونه متن سخنرانی را فراموش نکنیم
- چگونه جذاب صحبت کنیم
- چطونه عذرخواهی کنیم
- چگونه انتقاد کنیم
- چگونه از دیگران تعریف کنیم ؟
- چگونه نه بگوییم
- چگونه خوب صحبت کنیم و فن بیان قوی داشته باشیم
- چگونه خوب صحبت کنیم
- برخورد با مشکلات در محل کار
- چگونه درخواست افزایش حقوق دهيم ؟
- نه شنیدن
صفحه قبل 1 صفحه بعد